Gizlilik Politikasi

 

Bu Gizlilik Politikası’nı, Kairos Reklamcılık ve Bilişim Sanayi Tic. Ltd. Şti (bundan sonra  “Kairos” veya “Biz” olarak anılacak) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik uygulamalarımız ve kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığı ve korunduğu hakkında sizi bilgilendirmek için sunuyoruz. 

Topladığımız kişisel veriler

 

Uygulamalarımızda veya sitelerimizde oluşturduğunuz hesaplar, üyelikler, siparişler veya aboneliklerde geçerli bilgilerinizi toplarız .
Bu kişisel verilere adınız, iletişim bilgileriniz hakkındaki ayrıntılar dâhildir.

Bu kişisel verileri toplamak, hizmetlerimizi sunmak üzere sizinle yaptığımız sözleşmenin ifası için gereklidir. Bu sözleşme, burada bulabileceğiniz Şartlar ve Koşullarımıza tabidir.

 

Kişisel veri toplama amacı

Sizden aldığımız kişisel verileri şu amaçlar için kullanırız:

a) hizmetlerimizi sunmak üzere sizinle yaptığımız sözleşmeyi ifa etmek. Bu sözleşme, burada bulabileceğiniz Şartlar ve Koşullarımıza tabidir;

b) kayıt olduğunuz uygulama, marka veya sitelerimiz için size mail göndermek;

c) sitelerimiz üzerinden yapacağınız alışveriş, çalışma, ürün hizmet işlemleri için bilgilendirme;

d) aldığınız hizmetten sonra size puan ve yorum sayfamızın bağlantısını göndermek;

e) Kairos'un ilginizi çekebileceğini düşündüğü ürün ve/veya hizmetler hakkında bilgi vermek için sizinle iletişime geçmek;

f) İletilerimize abone olduğunuz durumlar için e-postamızdaki bağlantıyı alma, açma veya tıklama gibi o iletiyle etkileşiminizi takip ederek iletilerimizin kalitesini, içeriğini ve size uygunluğunu iyileştirmek.

 

Kişisel verilerin ifşası ve aktarımı

 

Kişisel verilerinizi yasaların gerektirdiği şekilde ya da haklarımızı korumak ve/veya bir adli işleme, mahkeme emrine, düzenleyici bir merciden gelen talebe veya Kairos'un diğer yasal sürece uymak için gerekli olduğuna inandığımız durumlarda ifşa etme hakkını saklı tutuyoruz. Kairos'un devredilmesi, satılması veya satın alınması durumunda, kişisel verilerinizi işletmenin yeni (veya müstakbel) sahibine ifşa edebiliriz.

Saklama süresi

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, size ürün ve hizmetlerimizi sunmak için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Kişisel verilerinizin daha erken silinmesini talep etmek isterseniz lütfen şu e-posta adresinden Bizimle iletişime geçin: info@kairosgrup.com Lütfen hakkınızda belirli asgari bilgiler olmadan size belirli ürün veya hizmetleri sunamayacağımızı veya işlevselliğin azalabileceğini unutmayın.

Hesabınız beş (5) yıldan uzun süre hareketsiz kalırsa o hesapla ilgili kişisel verilerinizi otomatik olarak sileceğiz.

Kairos'un denetimi, hukuki ihtilafları ve ilgili amaçlar için bu verilerin bir kopyasını saklama hakkımızı saklı tutuyoruz. Kişisel verilerinizi toplu halde (yani; bir grup kullanıcının kişisel verilerinin, tek bir kullanıcının özellikle tanımlanamayacağı şekilde birleştirildiği durumlarda) veya anonimleştirilmiş şekilde (her türlü kişisel veriyi çıkardığımız durumlarda) kullanmaya devam edebiliriz.

 

Güvenlik

Kontrolümüz altına giren kişisel verilerin yetkisiz erişime, manipülasyona ve kaybolmaya maruz kalmasını önlemek için gerekli fiziksel, teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Lütfen sitemize veri gönderirken güvenli bir internet bağlantısı kullanarak kişisel verilerinizin korunmasına yardımcı olun. Zira sitemize veri aktarımı sizin sorumluluğunuzdadır. Bu gizlilik politikasını zaman zaman güncelleyebilir ve en son sürümünü görmeniz için ara sıra tekrar ziyaret etmenizi önerebiliriz.

 

Haklarınız ve şikayet prosedürümüz 

6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) md. 11 kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz: 

• Kairos'un kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenme;

• Eğer kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu hakları kullanmanız belirli muafiyetlere tabi olabilir.

Gizlilik Politikasında yapılabilecek değişiklikler 

Düzenli olarak gözden geçirdiğimiz bu Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Herhangi bir güncellemeyi bu internet sayfasına ekleyeceğiz. Bu tür değişiklikler yapıldıktan sonra bu internet sitesini kullanmaya devam ederek değişiklikleri okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınızı beyan ve kabul edersiniz.

Gizlilik Politikasi